Partners

Signaleren doen we niet alleen. Naast het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hebben ook GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst, Gezondheidsraad, PBLPlanbureau voor de Leefomgeving, KNMIKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, STTStichting Toekomstbeeld der Techniek en andere kennisinstituten, omgevingsdiensten, milieufederaties en breed georiënteerde NGO’s (bijvoorbeeld Vereniging Leefmilieu, WECF, Milieudefensie) in de praktijk te maken met omgevingsrisico’s en de maatschappelijke bezorgdheid over deze risico’s.  

Het RIVM wil genoemde partijen een podium bieden  voor de uitwisseling van signalen, vroegsignalen en methodieken. Dat kan bijvoorbeeld in door het RIVM gefaciliteerde bijeenkomsten. Op dit moment worden gesprekken gevoerd over de manier waarop organisaties hieraan kunnen en willen bijdragen.